Reference se ne odražajo samo v novih, obsežnih projektih, temveč tudi v različnih sanacijah dotrajanih elementov ali poškodb.

Namestitev zaščite pred pticami